اشتراک یک ماهه
48000 تومان
  با خرید این اشتراک به مدت یک ماه میتوانید به محصولات سایت دسترسی داشته باشید.
اشتراک دو ماهه
88000 تومان
    با خرید این اشتراک به مدت دو ماه میتوانید به محصولات سایت دسترسی داشته باشید.
اشتراک سه ماهه
126000 تومان
با خرید این اشتراک به مدت سه ماه میتوانید به محصولات سایت دسترسی داشته باشید.
پلن تریدی مکس
499000 تومان
با خرید این پلن میتوانید به صورت یکجا به فایل های دانلودی دوره ی تریدی مکس دسترسی داشته باشید (توضیحات بیشتر در صفحه ی دوره آموزشی تریدی مکس)
پلن ویری
399000 تومان
با خرید این پلن میتوانید به صورت یکجا به فایل های دانلودی دوره ویری دسترسی داشته باشید (توضیحات بیشتر در صفحه ی دوره آموزشی ویری)