قوانین

1-هنگام ثبت نام ، استفاده از نام های نامناسب و غیر اخلاقی باعث مسدود شدن حساب کاربری مذکور میشود.

2-هنگام دانلود، استفاده از برنامه و ربات های دانلود خودکار غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده حساب مذکور مسدود میشود.

3-استفاده از یک حساب کاربری به صورت مشترک غیر مجاز بوده و حساب کاربری مرتبط مسدود میشود.